SK |  CZ |  DE |  EN |  FR          
..:: Novinky ::..

..:: Čo je to Adopcia? ::..

   Chov vzácnych, chránených zvierat je finančne veľmi nákladný. Adoptovaním zvierat, čiže úhradou ročných nákladov na výživu významne pomôžete pri chove súčasných zvierat (ročné náklady sa pohybujú v sume od 40 do 1650 € podľa druhu zvierat).


   Pokúste sa teda vylepšiť jej finančnú situáciu! Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi ponúka všetkým podnikom, školám a jednotlivcom svoje zvieratká k tzv.

ZOO očakáva:

  • finančné pokrytie nákladov (resp. časti nákladov) na kŕmenie jednotlivého zvieraťa po dobu jedného roka

ZOO poskytne:

  • 1. listinu ako doklad o adopcii
  • 2. informáciu o adoptovanom zvierati
  • 3. na informačnej tabuli bude umiestnená tabuľka s menom adoptívneho rodiča
  • 4. na webových stránkach ZOO SNV bude umiestnená tabuľka s menom adoptívneho rodiča
  • 5. záznam o adopcii s menom adoptívneho rodiča sa bude nachádzať aj vo výročnej správe ZOO SNV

    Adoptívnym rodičom sa stane každý, kto zaplatí celú čiastku potrebnú na kŕmenie.

   Vážime si všetkých sponzorských darov vyjadrujúcich Váš záujem o ochranu prírody a vôľu pomôcť našej zoologickej záhrade. Ďakujeme!!!

   Viac o adopcii sa dozviete v tlačovej správe mesta Spišská Nová Ves.

   tlač do PDFZoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi ponúka zvieratá na adopciu

   tlač do PDFDarovacia zmluva

   tlač do PDFPrihláška k adopcii


Potrebné kontakty:

      IČO: 31309399,
      DIČ: 2021493881,
      bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
                                 Štefánikovo nám. 10, 052 01 Spišská Nová Ves,
      číslo účtu: 751 382 2001/5600
      IBAN SK40 5600 0000 0075 1382 2001,
      Swift Code KOMA SK 2X


ZOO SNV © 2008 - 2011 | XHTML 1.0 strict & CSS2 valid | ZOO Spišská Nová Ves

www stránky Dolghi