SK |  CZ |  DE |  EN |  FR          
..:: Novinky ::..

..:: Vzdelávací program našej ZOO ::..

     Vitajte na stránke vzdelávacieho programu Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi. V tejto sekcii nájdete zaujímavé projekty určené vzdelávaniu. Projekty budú určené školám, ale i širokej verejnosti.

     Naša vzdelávacia činnosť pozostáva z vedenia ZOO krúžku pre materské školy, v prezentáciach a aktivitách pre žiakov základných škôl a zabezpečovaní sprievodcovskej činnosti. Na verejnosť pôsobíme aj prostredníctvom menoviek zvierat, vzdelávacích tabúľ, ktoré sú v areáli ZOO, prostredníctvom miestnej tlače, mestského mesačníka Ičko, regionálnej televízie, webovej stránky. Jedna časť informačnej tabule v ZOO, ako aj webovej stránky je venovaná aktuálnej kampani za záchranu živočíchov.

     Počas prázdnin ponúkame deťom možnosť zúčastniť sa Letného ZOO krúžku, robíme prezentácie na rôzne témy a premietame rozprávky, deti sa môžu povoziť na našom koni, poskákať v nafukovacej žirafe, alebo si vytvoriť papierové zvieratko. Veľkou výhodou pre nás je sprevádzkovanie multifunkčnej miestnosti, ktorú využívame na rôzne prezentácie, aktivity pre deti a mládež, na rôzne spoločenské podujatia (napr. Mikuláš v ZOO), ale aj na rôzne rodinné slávnosti (napr. narodeninové oslavy).

ZOO krúžok

     V roku 2013 sme pre detičky pripravili prvý ročník Letného zoo krúžku. Letný zoo krúžok bol určený deťom, prostredníctvom letného zoo krúžku deti nakukli do tajov zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi...  čítajte viac >> 

Ponuka prezentácií, aktivít a rozprávok pre deti materských škôl a žiakov základných škôl

     Zoologické záhrady na Slovensku, teda i tá naša plnia viacero funkcií. Jednou z tých navonok menej viditeľných je aj úloha vzdelávacia...  čítajte viac >> 

Lexikón zvierat

     Momentálne máme rozbehnutý projekt Lexikón zvierat, pomocou ktorého sa môžete dozvedieť viac o obyvateľoch našej ZOO priamo z pohodlia vašeho domov. Nezabúdajte však, že návštevu ZOO a priamy kontakt so zvieratkami to nenahradí...  vstúpte do lexikónu >> 

Cena Embraca za ekológiu

     Spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. vyzvala všetky zákadné školy v meste Spišská Nová Ves k vypracovaniu spoločného projektu „Cena Embraca za ekológiu“. Projekt je zameraný na Zoologickú záhradu v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnilo sa ho 8 základných škôl, pričom každá škola určila koordinátora projektu a ten spolu so žiakmi spracoval určitú časť projektu...  čítajte viac >> 

Cites

     Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín bol podpísaný 3. marca 1973 vo Washingtone a začal platiť od 1. júla 1975. V súčasnosti k tomuto dohovoru pristúpilo už 151 členských štátov sveta. Je to dôsledok skutočnosti, že určité druhy, vďaka neustále narastajúcemu...  čítajte viac >> 

Kampane EAZA

     Juhovýchodná Ázia je domovom krásnych, dominantných zvierat. Aj rok 2012 je veľmi dôležitý pre kampane v tomto roku beží kampaň Juhovýchodná Ázia. Popredné zoo a akváriá v Európe združené v EAZA pred niekoľkými dňami zahájili v spolupráci so svetovou ochranárskou organizáciou IUCN (v zastúpení odbornými komisiami SSC...  čítajte viac >> 

Máme radi zvieratá

     Vzdelávací program Máme radi zvieratká...  čítajte viac >> História vzdelávacích aktivít:Zachráňme ľudoopov

     Deti z materských a základných škôl sa zapojili do kampane za záchranu ľudoopov vyhlásenú pre rok 2011 Európskou asociáciou zoologických záhrad a akvárií tým, že odovzdali výkres s témou „Zachráňme ľudoopov“. Do súťaže sa zapojili 2 základné školy (13 detí) a 7 materských škôl (21 detí) s krásnymi prácami...  čítajte viac >> 
ZOO SNV © 2008 - 2011 | XHTML 1.0 strict & CSS2 valid | ZOO Spišská Nová Ves

www stránky Dolghi