SK |  CZ |  DE |  EN |  FR          
..:: Novinky ::..

..:: Vzdelávanie / Cena Embraca za ekológiu ::..

     Spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. vyzvala všetky zákadné školy v meste Spišská Nová Ves k vypracovaniu spoločného projektu „Cena Embraca za ekológiu“. Projekt je zameraný na Zoologickú záhradu v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnilo sa ho 8 základných škôl, pričom každá škola určila koordinátora projektu a ten spolu so žiakmi spracoval určitú časť projektu.

     Spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. po odprezentovaní dielčich projektov rozhodla, že poskytne 3 000 € na realizáciu celého projektu. Mesto Spišská Nová Ves prispeje na jeho realizáciu sumou 2 850 €. Zoologická záhrada, príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves ďakuje všetkým koordinátorom, žiakom, spoločnosti Embraco Slovakia s.r.o. a všetkým, ktorí sa pričinili o zrod tohto projektu ako aj všetkým tým, ktorí ho pomôžu zrealizovať.

Škola Koordinátor Projekt
1. ZŠ Hutnícka Ing. Eva Hovancová Výsadba živého plotu – vtačí zob
2. ZŠ Nad medzou Mgr. Peter Špirka Vytvorenie dreveného prístrešku „Škola v prírode“
3. ZŠ Sv. Cyrila a Metóda Mgr. Mária Hrobláková Vytvorenie metodickej príručky do Školy v prírode (ekovýkresy, pracovné zošity...)
4. ZŠ Lipová Mgr. Andrea Brósková Vytvorenie 2 vzdelávacích panelov zameraných na ekológiu, ktoré budú tvoriť bočné steny dreveného prístrešku (a) „Kam patrím? Čo o mne vieš?“ a) „Znečistenie ovzdušia a vody“)
5. ZŠ Kožuchová Mgr. Daniela Dingová Vytvorenie 2 vzdelávacích panelov zameraných na ekológiu b) „Zvieratá v divočine – Hospodárske zvieratá“ c) „Voda“
6. ZŠ Levočská Mgr. Ivan Kováčik Vytvorenie brožúry „Sprievodca po ZOO“ zamerané na 73 druhov zvierat a 15 druhov rastlín
7. ZŠ Komenského Mgr. Podkrivacká Vytvorenie skalky
8. ZŠ Nejedlého RNDr. Mlynarčíková Vytvorenie skalky

Pred výsadbou živého plotu – vtačí zob    Po výsadbe živého plotu – vtačí zob    Pri výsadbe živého plotu – vtačí zob
Skalka pri vchode do ZOO PRED    Skalka pri vchode do ZOO PO
Skalka pri bufete PRED    Skalka pri bufete PO    Autori skalkiek pri vchode a pri bufete
Tu bude stáť ZOO škôlka    ZOO škôlka vy výstavbe    A je tu, ZOO škôlka!
Žiaci ZŠ Kožuchová - panel do ZOO škôlky    Tím projektu 'Sprievodca po ZOO'ZOO SNV © 2008 - 2011 | XHTML 1.0 strict & CSS2 valid | ZOO Spišská Nová Ves

www stránky Dolghi