Verejné obstarávanie Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

TR CLASS=42C>
Číslo Dokument Zverejnená Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky bez DPH Pozn.
VO_008/2016 PDF 2016-12-30 MUREX s.r.o. Oprava strešnej krytiny dvojvrstvovej s čiastočným vyrovnaním strechy 11 314,16
VO_007/2016 PDF 2016-12-12 Novoplast v.d. Outdoor fitness zariadenia 2 440,00
VO_006/2016 PDF 2016-12-09 MILANKO spol. s r.o. Výstavba mostu ponad jazero v ZOO 47 816,48
VO_005/2016 PDF 2016-11-29 Rastislav Jurčík - KOVOVÝROBA Oplotenie, výroba bráničiek a turniketu 4 340,00
VO_004/2016 PDF 2016-11-29 Rastislav Jurčík - KOVOVÝROBA Zateplenie časti vonkajšieho chovného zariadenia pre orangutana bornejského 4 988,00
VO_003/2016 PDF 2016-11-16 BRANTNER NOVA s.r.o. Čistenie prívodového kanála z potoka do jazera 2 522,80
VO_002/2016 PDF 2016-10-31 BRANTNER NOVA s.r.o. Oprava chodníka v ZOO 4 950,13
VO_001/2016 PDF 2016-09-30 BRANTNER NOVA s.r.o. Oprava chodníka ku sociálnym zariadeniam 2 815,00
VO_002/2015 PDF 2015-08-07 MILANKO spol. s r.o. Infraštruktúra v areáli ZOO 24606,40
VO_001/2015 PDF 2015-08-07 MILANKO spol. s r.o. Chovné zariadenia pre medveďa 15482,79
VO_001/2014 PDF 2014-02-28 PROGRUP s.r.o. SNV Tlač výročnej správy 975,00