Cena Embraca za ekológiu

Spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. vyzvala všetky zákadné školy v meste Spišská Nová Ves k vypracovaniu spoločného projektu „Cena Embraca za ekológiu“. Projekt je zameraný na Zoologickú záhradu v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnilo sa ho 8 základných škôl, pričom každá škola určila koordinátora projektu a ten spolu so žiakmi spracoval určitú časť projektu.

Spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. po odprezentovaní dielčich projektov rozhodla, že poskytne 3 000 € na realizáciu celého projektu. Mesto Spišská Nová Ves prispeje na jeho realizáciu sumou 2 850 €. Zoologická záhrada, príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves ďakuje všetkým koordinátorom, žiakom, spoločnosti Embraco Slovakia s.r.o. a všetkým, ktorí sa pričinili o zrod tohto projektu ako aj všetkým tým, ktorí ho pomôžu zrealizovať.

ŠkolaKoordinátorProjekt
1. ZŠ HutníckaIng. Eva HovancováVýsadba živého plotu – vtačí zob
2. ZŠ Nad medzouMgr. Peter ŠpirkaVytvorenie dreveného prístrešku „Škola v prírode“
3. ZŠ Sv. Cyrila a MetódaMgr. Mária HroblákováVytvorenie metodickej príručky do Školy v prírode (ekovýkresy, pracovné zošity…)
4. ZŠ LipováMgr. Andrea BróskováVytvorenie 2 vzdelávacích panelov zameraných na ekológiu, ktoré budú tvoriť bočné steny dreveného prístrešku (a) „Kam patrím? Čo o mne vieš?“ a) „Znečistenie ovzdušia a vody“)
5. ZŠ KožuchováMgr. Daniela DingováVytvorenie 2 vzdelávacích panelov zameraných na ekológiu b) „Zvieratá v divočine – Hospodárske zvieratá“ c) „Voda“
6. ZŠ LevočskáMgr. Ivan KováčikVytvorenie brožúry „Sprievodca po ZOO“ zamerané na 73 druhov zvierat a 15 druhov rastlín
7. ZŠ KomenskéhoMgr. PodkrivackáVytvorenie skalky
8. ZŠ NejedléhoRNDr. MlynarčíkováVytvorenie skalky
chodník živý plot
skalka pri bufete
skalka pri vchode do zoo
zoo škôlka
živý plot
skalka pri bufete
skalka pri vchode do zoo
zoo škôlka
sprievodca zoo
živý plot
skalky pri vchode a bufete
zoo škôlka
zoo škôlka