Mapa ZOO

Návštevnícky poriadok

1. Nekŕmte zvieratá (jedine krmivom z kŕmnych automatov)
2. Nepreliezajte ploty a predbariéry
3. Nedráždite zvieratá nevhodným správaním
4. Nedotýkajte sa sklenených výplní
5. Neobmedzujte zvieratá v ich prirodzenom správaní
6. Nevstupujte na trávnik a nelámte kríky
7. Neodhadzujte odpadky mimo košov
8. Nevstupujte do hospodárskych častí ZOO
9. Zákaz vstupu so psom a s bicyklom
10. Zákaz vstupu do pavilónu Aquaterra s jedlom a so zmrzlinou
11. Zákaz fajčenia v celom areáli ZOO
12. Pedag. dozor je povinný sprevádzať skupinu počas celej návštevy ZOO
13. Počas celej návštevy ZOO si vstupenku uchovajte
14. Zákaz vstupu detí do 10 rokov do ZOO bez dozoru

Služby pre návštevníkov

1. Straty a nálezy
2. Úschovňa batožín
3. Požičovňa detských vozíkov
4. Tri parkoviská pre ZOO
5. Nafukovacia žirafa, lodičky, zábavné automaty
6. Dve detské ihriská, externé fitness stroje
7. Toalety v areáli ZOO (prebaľovací kútik, toaleta pre ZŤP)
8. Stánok so suvenírmi, so zmrzlinou, bufet, cukráreň, kávomat
9. Lanová dráha Monkeyland