Vzdelávanie

Vitajte na stránke vzdelávacieho programu Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi. V tejto sekcii nájdete zaujímavé projekty určené vzdelávaniu. Projekty budú určené školám, ale i širokej verejnosti.

Naša vzdelávacia činnosť pozostáva z vedenia ZOO krúžku pre materské školy, v prezentáciach a aktivitách pre žiakov základných škôl a zabezpečovaní sprievodcovskej činnosti.

Na verejnosť pôsobíme aj prostredníctvom menoviek zvierat, vzdelávacích tabúľ, ktoré sú v areáli ZOO, prostredníctvom miestnej tlače, mestského mesačníka Ičko, regionálnej televízie, webovej stránky. Jedna časť informačnej tabule v ZOO, ako aj webovej stránky je venovaná aktuálnej kampani za záchranu živočíchov.

Počas prázdnin ponúkame deťom možnosť zúčastniť sa Letného ZOO krúžku, robíme prezentácie na rôzne témy a premietame rozprávky, deti sa môžu povoziť na našom koni, poskákať v nafukovacej žirafe, alebo si vytvoriť papierové zvieratko.

Veľkou výhodou pre nás je sprevádzkovanie multifunkčnej miestnosti, ktorú využívame na rôzne prezentácie, aktivity pre deti a mládež, na rôzne spoločenské podujatia (napr. Mikuláš v ZOO), ale aj na rôzne rodinné slávnosti (napr. narodeninové oslavy).