Vstupné do ZOO

Dospelí

4€

Deti od 3 do 15 rokov

1€

Zľavnení *

2€

ZŤP deti

0,50€

* Zľavnení (Študenti denného štúdia od 15 do 25 rokov po predložení dokladu o štúdiu, Dôchodcovia od 60 rokov a ZŤP dospelí po predložení dokladu o ZŤP)

** V cene vstupného do ZOO je zahrnuté aj vstupné do pavilónu Aquaterra, ktorý je súčasťou ZOO.

Vstupné do pavilónu Aquaterra

Dospelý

1€

Dieťa

0,50€