Vstupné do ZOO

Dospelí

4€

Deti od 3 do 15 rokov

2€

Zľavnení *

3€

Permanentka

40€
20 vstupov

* Zľavnení (Študenti denného štúdia od 15 do 25 rokov po predložení dokladu o štúdiu, Dôchodcovia od 60 rokov a ZŤP dospelí po predložení dokladu o ZŤP a doprovod ZŤP)

** V cene vstupného do ZOO je zahrnuté aj vstupné do pavilónu Aquaterra, ktorý je súčasťou ZOO.

*** Deti do 3 rokov a ZŤP deti po predložení dokladu o ZŤP zdarma.

Vstupné do pavilónu Aquaterra

Dospelý

1€

Dieťa

0,50€