História ZOO

Chov zvierat je skoro taký starý jako ľudstvo samé. Najprv člověk začal chovať zvieratá pre svoj úžitok neskôr mocný vladári chovali zvieratá pre zábavu svoju a svojích hostí, alebo to bol odznak moci. Zoologické záhrady na celom svete majú dlhoročnú tradíciu. Svetové spoločenstvo zoologických záhrad, reprezentované Svetovou asociáciou zoologických záhrad a akvárií (WAZA – World Association of Zoos and Aquaria) so skupinou odborníkov na chov zvierat v zajatí CBSG (Conservation Breeding Specialists Group) pri IUCN vypracovali dokument Svetová stratégia zoologických záhrad na ochranu prírody (The World ZOO Conservation Strategy), ktorý je programom o úlohe svetových ZOO v ochrane prírody a zachovanie mnohotvárnosti života na Zemi. Stratégia zoologických záhrad sveta je založená na týchto základných princípoch. Ponúknuť kolekcie zvierat s ohľadom na druhovú ochranu a vedeckú hodnotu. Každé zviera má svoj význame pre – vzdelávanie, ochranu a výskum. Napomáhať ex situ a in situ ochrane ohrozených druhov a ich prírodných ekosystémov, pričom ochrana ex situ je úzko prepojená na ochranu in situ, ktorá poskytuje znalosti biológie malej populácie. Prehlbovať verejné povedomie nevyhnutnosti ochrany prírody, primeraného čerpania prírodných zdrojov, vytvárania a udržovania novej rovnováhy medzi ľuďmi a prírodou a propagovať ohrozené druhy zvierat a získavať náklonnosť, porozumenie a podporu návštevníkov v ochrane ohrozených druhov a ich území.

Zoo nie je ani obdoba cirkusu ani vezenie pre zvieratká, jako si niektorí ľudia bohužiaľ myslia, každá návštěva turistov v zoo alebo dar pomáha zachraňovať ohrozené druhy zvierat. Vďaka zoologickým záhradam žijú zvieracie druhy, ktoré by bez zoo boli už dávno vyhubené.

Európske zoologické záhrady pracujú systematicky pod patronátom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) na vytváraní čo najprirodzenejšieho životného prostredia pre zvieratá. A práve v tomto bode sa začína jeden z najnáročnejších a najdôležitejších programov zoologických záhrad, pretože zoologické záhrady nie sú len centrami pre zachovanie prírody, ale sú neodmysliteľnými vzdelávacími strediskami bojujúcimi o utváranie a udržanie rovnováhy medzi ľuďmi a prírodou.

Časová os

Súčasnosť

V súčastnosti je počet zvierat okolo 500 a 130 druhov. Medzi najatraktívnejšie patria zvieratá zapísané v tzv. Červenej knihe ohrozených zvierat – orangutan bornejský, či tiger ussurijský. Ďalšími zaujímavými cudzokrajnými zvieratami sú ťava dvojhrbá, mandril pestrý, lama alpaka, lama krotká, nosáľ červený, puma americká, gibon bieloruký, lemur kata, kotúľ vevericový a iné. Z domácej fauny chováme medveďa hnedého, rysa ostrovida, labuť veľkú a iné. V minulosti a nám podarilo odchovať mláďatá medveďa hnedého, lamy alpaky, kengury červenokrkej, tigra ussurijského, ťavy dvojhrbej, dikobraza bielochvostého a iné. Na svoje si tu prídu aj najmenší návštevníci, pretože naša Zoo je spestrená dvomi detskými ihriskami. Počas letnej sezóny si môžu zaskákať na nafukovacej žirafe alebo sa tešiť z iných atrakcíi, napr. jazde na koni, lodičkám, zábavným automatom. V areáli ZOO sú aj stánky s občerstvením, so zmrzlinou a stánok so suvenírmi, cukráreň Pohoda, Zooshop. Novinkou roku 2020 je lanový park MONKEYLAND.

Surikata Vlnkavá