Zverejňovanie DIGITÁLNE MESTO

 

Verejné obstarávanie: „Modulová stavba – stravovacie zariadenie“

   Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou

   Výzva na prenájom nebytových priestorov ZOO

Verejné obstarávanie: „Maštaľ“

   Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou

   Oznámenie o prijatí ponuky

Verejné obstarávanie: „Oprava výbehu pre opice

   Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou

   Oznámenie o prijatí ponuky

Verejné obstarávanie: „Oprava strešnej krytiny dvojvrstvovej s čiastočným vyrovnaním strechy“

   Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou

Verejné obstarávanie: „Výstavba mostu ponad jazero v ZOO“

   Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou

   Súhrnný list stavby, Rekapitulácia objektov – zadanie

   Vyhodnotenie – výhercu VO

Verejné obstarávanie: „Zateplenie časti vonkajšieho chovného zariadenia pre orangutana bornejského“

   Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou

   Vyhodnotenie – výherca

Verejné obstarávanie: „Chovné zariadenie pre medveďa“

   VÝZVA na predloženie cenovej ponuky a Výkaz výmer

   Oznámenie o prijatí ponuky

Verejné obstarávanie: „Infraštruktúra v areáli ZOO“

   VÝZVA na predloženie cenovej ponuky a Výkaz výmer

   Oznámenie o prijatí ponuky

Verejné obstarávanie:

   Plán VO 2024

   Plán VO 2023

   Súhrnná správa VO 2022

   „Modulová stavba – stravovacie zariadenie“

   Plán VO 2022

   Súhrnná správa VO 2021

   Plán VO 2020

   Súhrnná správa VO 2019

   Plán VO 2019

   Súhrnná správa VO 2018

   Plán VO 2018

   Súhrnná správa VO 2017

   Plán verejného obstarávania na rok 2017

   Plán verejného obstarávania na rok 2016

   Súhrnná správa za rok 2016

   Plán verejného obstarávania na rok 2015

   Súhrnná správa za rok 2015

 

Dokumenty

   TISKOVÉ KOMUNIKÉ UNIE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ZOO