Kampaň EAZA 2024-2025 „VIETNAMAZING“

Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií, ktorá združuje európske zoologické
záhrady a ďalšie inštitúcie, spustila novú kampaň, ktorá bude v rokoch 2024-2025 zameraná
na Vietnam a jeho druhovú rozmanitosť v ohrození.

Vietnam patrí medzi 36 významných ohnísk biodiverzity na svete, kde nájdeme viac
než 7000 druhov endemických rastlín, ktoré sa nevyskytujú nikde inde na Zemi. O unikátnosti
tohto územia svedčí viac než 150 nových objavených druhov organizmov v posledných dvoch
rokoch. Veľa živočíchov je však vážne ohrozená. Ohrozená je tým, že stráca prirodzené
prostredie alebo nezodpovedným turizmom a obchodom.

Cieľom kampane je upozorniť na problémy, ktoré vietnamskú prírodu trápia, ale tiež
podniknúť praktické kroky k jej ochrane, pretože práve spoločné aktivity môžu pomôcť
prírode.

Vlajkovým druhom kampane sa stali kriticky ohrozené gibon bieloruký , jeho chovu
sa venuje aj zoologická záhrada Spišská Nová Ves. Tieto ľudoopice patria k najohrozenejším
na svete. Vo voľnej prírode nemajú dostatok pôvodného lesa na život.

Medzi ďalšie vlajkové druhy kampane patria : bažant Edwardsov, korytnačka
anámska je druh korytnačky žijúci v juhovýchodnej Ážií, konkrétne iba na malom území vo
Vietname. Je radená medzi kriticky ohrozené druhy korytnačiek. Dlho bola považovaná za
vyhubený druh.

Ochranárske opatrenia majú zmysel dokladá aj niekoľko vlajkových druhov kampane,
trnočolek Tylototriton vietnamensis. Okolo 400 jedincov sa odchovalo v ľudskej opatere
v spolupráci s vietnamských ústavom ekológie biologických zdrojov.

Novinky, aktuality a tematické zaujímavosti o súčasnej kampani môžete nájsť na
facebookovom profile kampane (https://www.facebook.com/vietnamazing.eaza), webových
stránkách www.vietnamazing.org

Buďte súčasťou kampane i vy!