Fotografická a výtvarná súťaž

Zoologická záhrada vyhlasuje od 1. 5. 2017 výtvarnú a fotografickú súťaž na tému „Lemur kata“. Práce musia byť realizované z ostrova Madagaskar, ktorý sa nachádza v ZOO. Súťaž bude trvať do konca augusta. V septembri prostredníctvom webovej stránky vyhodnotíme výhercov súťaže v oboch kategóriách. Ceny si víťazi budú môcť prevziať v pokladni ZOO pri ich najbližšej návšteve ZOO.

1. Výtvarná súťaž
Technika: uhlík, akvarel, tempera
Pomôcky si každý prinesie do ZOO sám.
Výtvarné práce prijímame v kancelárii ZOO, alebo poštou na adrese: ZOO, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Na výkrese bude uvedené: Meno a priezvisko súťažiaceho, adresa, telefónne číslo

2. Fotografická súťaž
Fotografie prijímame prostredníctvom: CD, USB – v kancelárii ZOO, alebo mailom zoosnv@zoosnv.sk

lemur