Jarný ZOO krúžok

Počas jarných prázdnin sa v Zoo konali 3 krúžky. Jarných Zoo krúžkov sa zúčastnilo spolu 37 detičiek. Pomôžme našej planéte bola téma, ktorou sme začali jarný Zoo krúžok. Na danom krúžku sme tvorili plagátik, ktorý znázorňoval recykláciu odpadov. Tým sme sa naučili ako deliť odpady. Nechýbala prezentácia na danú tému. Neskôr sme sa rozprávali o našich lesoch. Tento krúžok bol pre detičky zaujímavý hlavne tvorivou dielničkou. Na nej tvorili zvieratká z rôznych strukovín. Dúfam, že sa všetkým zúčastnením páčili naše krúžky a, že nás opäť navštívia.

Pozrite si reportáž zo Zoo krúžku:

www.snv.sk/archiv?video=180306-3

sova