Jarný ZOO krúžok

V dňoch 17. a 19.2.2016 sa uskutočnil Jarný ZOO krúžok. Zúčastnilo sa ho 26 detí a 3 dospelí. Program bol pestrý. Prítomní si pozreli prezentáciu na tému: „Zvieratká v zime“, v súťaži sme priraďovali zvuky, stopy, siluety a fotky nôh zvierat ku zvieratám, pracovali sme s kontaktnými zvieratkami (leguán, chameleon, agama, achatina, korytnačka), vytvárali sme sovu z papiera a pozorovali sme zvieratká v pavilóne Aquaterra pri kŕmení.

jarný krúžok
jarný krúžok
jarný krúžok
jarný krúžok
jarný krúžok
jarný krúžok
jarný krúžok
jarný krúžok
jarný krúžok
jarný krúžok
jarný krúžok
jarný krúžok
jarný krúžok