Kampane EAZA 2013-2015

Kampaň EAZA 2013-2015: Od pólu k pólu

to pole

Obdobie: 01.10.2013 – 30.09.2015

September 2013 je dátum, kedy sa na konferencii EAZA vyhlásila nová kampaň nazývaná „od pólu k pólu“. Táto kampaň sa týka severného a južného pólu. V kampani sa hovorí o zvieracích obyvateľoch severného a južného pólu. Samozrejme je adresovaná nám ľuďom. Ako môžeme my pomôcť??? Každý človek pomôže svojím milým, vhodným správaním. Kto má prírodu rád určite rád urobí kroky, ktoré by prispeli k zveľadeniu prírodného prostredia. Napríklad šetrí elektrickú energiu, zníž produkciu odpadu, obmedz automobilové prostriedky. To je len malá časť z toho čo my ako ľudia môžeme urobiť pre prírodu.

  • Šetrenie elektrickou energiou – ľudia často – krát nechávajú doma zapnuté veci v elektrike. To je energia, ktoré je nevyužitá a považuje sa za stratu elektrickej energie. Merania, ktoré realizuje Európska únia sa zistilo, že spotreba elektrickej energie pochádzajúcej z pohotovostných režimov je 169 kWh na domácnosť za rok čo je 6,3 % celkovej ročnej spotreby elektriny na domácnosť. Po prepočítaní za všetky domácnosti v rámci celej EU vychádza celková spotreba z pohotovostných režimov na 43 TWh za rok. Na výrobu takéhoto množstva energie sa do ovzdušia uvoľní až 19 miliónov ton CO2 ročne. Ak bude človek pozorný a vypne spotrebiče z pohotovostných režimov pomôže prírode.
  • Zníž produkciu odpadu – samotný proces recyklácie prináša so sebou určité zaťaženie prostredia, nestačí iba recyklovať. Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne, preto by sme sa mali snažiť zamedziť vznik už pri jeho zrode. Prevencia znižovanie vzniku odpadov nie je len vecou občanov, ale aj vecou rôznych firiem a priemyslu. Prevencia obsahuje 2 spôsoby:
  1. Predchádzanie vzniku odpadu a ich škodlivosti
  2. Obmedziť produkovaný odpad

Celá kampaň „Od pólu k pólu“ je orientovaná na zvieratá z pólov. Zástupcovia Arktídy sú napríklad medveď biely, tulene, veľryby, mrože. Medveď biely má zavalité a ťažké hrubé nohy a malý chvost. Chodidlá má ploché a veľké. Ostré pazúry, má nezatiahnuteľné. Celé telo pokrýva hustý kožuch a hrubá vrstva tuku. Medveď biely je veľmi dobrý plavec a je schopný preplávať 35 km. Pláva pomocou predných končatín. Je symbol ochrany biotopu Arktídy. Globálne otepľovanie spôsobuje roztápanie ľadovcov, ktoré medvede nevyhnutne potrebujú na lov svojej potravy – tuleňov. Zmenšovanie ľadovcových oblastí spôsobuje častejšie strety človeka s medveďmi, čím sa prehlbujú konflikty a hoci sú medvede výbornými plavcami, v dôsledku roztápania ľadu sa zväčšujú vzdialenosti medzi zaľadnenými plochami a stáva sa, že vzdialenosti preplávať nezvládnu. Ľadové medvede sú dnes výrazne ohrozené a vedci upozorňujú na veľké riziko ich vyhynutia už za 50 rokov, pokiaľ sa nezmení vplyv človeka na klímu. Ľadové medvede sú rozšírené po celej cirkumpolárnej oblasti Arktídy. Stále obývajú väčšinu svojho pôvodného prostredia.

Zástupca Antarktídy je tučniak veľký. Obývajú južnú pologuľu od Antarktídy až po južnú Afriku, Južnú Ameriku a Galapágy. Tučniaky sú zo všetkých vtákov najlepšie prispôsobené vodnému prostrediu. Majú husté šupinové perie, ktoré dokonale chráni pred mrazom a svojou hladkosťou pred trením pri plávaní pod vodou. Na tele majú silnú vrstvu tuku, perie majú dobre premastené olejom a dokážu tak vydržať aj 60 stupňové mrazy. Zakrpatené krídla sa im premenili na plutvy a používajú ich na akési lietanie vo vode. Na súši chodia tučniaky vzpriamene a nemotorne, lebo nohy majú posunuté pod telom, ktoré slúžia vo vode ako kormidlo. Z vody dokážu vyskočiť na rovné nohy. vo vode sa pohybujú veľmi obratne. Aj napriek nemotornej chôdzi však vydržia veľmi dlho putovať mnoho kilometrov na svoje hniezdiská. Tučniaky pri love rýb plávajú rýchlosťou až 40 km za hodinu. Ich nepriateľmi sú tulene a kosatky dravé. Tučniaky žijú vo veľkých skupinách – kolóniách. Veľký vplyv klimatických zmien na celú Antarktídu je už dnes zjavný týka sa okrajových oblastí. Najsevernejšie položená časť Antarktídy je jedno z najrýchlejšie sa otepľujúcich miest na Zemi. To má vplyv na druhy živočíchov žijúce na okraji Antarktického kontinentu. Predpovede ohľadne roztápania ľadovcov môžu mať negatívny dopad aj na celosvetovú hladinu morí. Predpokladá sa, že pokiaľ by sa v dôsledku klimatických zmien roztopila celá ľadová pokrývka Antarktídy, tak by na celom svete stúpla hladina mora až o neuveriteľných 60 metrov! Okrem toho ľadová pokrývka kontinentu spĺňa funkciu pri výmene tepla a vlhkosti medzi atmosférou a oceánom. Zmeny tohto systému budú mať vplyv na klímu na celej planéte.

Partneri kampane

eaza