Kampane EAZA 2016-2017

EAZA Let it grow
V roku 2016 začala nová dvojročná kampaň „Let it grow” Dajme šancu prírode pod záštitou troch najväčších európskych vedeckých inštitúcií (Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií, Medzinárodných botanických ochranárskych inštitúcií a Siete európskych vedeckých centier). Kampaň sa zameriava na biodiverzitu, čiže rozmanitosť prostredia našej planéty. Biodiverzita má mimoriadny význam z hľadiska udržania života na Zemi, pretože v sebe zahŕňa všetky ekosystémy, biotopy, druhy rastlín a živočíchov, mikroorganizmy, rozmanitosť génov a ich vzájomné vzťahy.

Úbytok biodiverzity je v súčasnosti vážny globálny problém, preto si táto kampaň berie za cieľ podporiť rozmanitosť života snahou o zachovanie pôvodných druhov rastlín a živočíchov v našom okolí. A to ich ochranou pred nepôvodnými druhmi, ktoré boli dovezené na naše územie z rôznych dôvodov zvyčajne z Ázie alebo Ameriky. Patria sem invázne druhy rastlín a živočíchov, ktoré sa veľmi rýchlo šíria a ovplyvňujú populácie našich pôvodných druhov. Do kampane sa môže zapojiť každý z nás, či už výsadbou pôvodných druhov rastlín na svoju záhradku, terasu, do črepníka na balkóne alebo výrobou hmyzieho hotela. Dajme šancu našim pôvodným druhom!