Kampane EAZA 2017-2018

Silent Forest / Umlčaný les

Kampaň má za cieľ upozorniť na súčasný masívny úbytok a vymieranie vtáčích druhov v tropických dažďových lesoch v juhovýchodnej Ázii. Je to spôsobené stratou ich prirodzeného prostredia, ale predovšetkým nadmerným lovom. Niektoré druhy spevavcov sú pre svoje výnimočné sfarbenie či unikátny spev v masívnych počtoch odchytávane z lesov a predávame na trhoch. Často ide o ilegálny obchod s chránenými a kriticky ohrozenými druhmi.

Ako pomáha ZOO Spišská Nová Ves?

Naša zoo šíri myšlienku ochrany ohrozených druhov a upozorňuje na problematiku ilegálneho obchodu s týmito spevavcami. Pomocou rôznych podujatí, či aktivít v našej “Zooškole” sa snažíme širokú verejnosť oboznamovať s kampaňou a jej cieľmi, rovnako predstavujeme vlajkové druhy tejto kampane.