BAŽANT HAMILTONOV

Bažant Hamiltonov
Galéria

BAŽANT HAMILTONOV

lat. LOPHURA LEUCOMELANOS HAMILTONI

Zemepisné rozšírenie: západné Himaláje
Biotop: od nížin po horské lesy
Potrava: semená, bobule, hmyz
Rozmery: samec 63 – 74 cm, váha 1 – 1,7 kg, samica 50 – 60 cm, váha 0,8 – 1,2 kg
Rozmnožovanie: znáša 6 – 9 vajec, doba inkubácie je 20 – 22 dní
Zaujímavosti: Žije väčšinou monogamne, niekedy v skupinách zložených zo samca a niekoľkých samíc. Bažant Hamiltonov je jedným z poddruhov bažanta čiernochrbtého (má 9 poddruhov). Bažant Hamiltonov má ako jediný z týchto poddruhov svetlý chochol.
Rad: hrabavce
Čeľaď: bažantovité

Adopcia: 70 €

Chcem adoptovať