BOROVICA LESNÁ – SOSNA

BOROVICA LESNÁ - SOSNA

lat. PINUS SYLVESTRIS L.

Opis: Strom vysoký 30 – 40 m. Koruna je kužeľovitá, kopulovitá alebo dáždnikovito sploštená. Kôra je hladká, žltohnedá, neskôr sivohnedá. Borka v dolnej časti kmeňa je hrubá, sivohnedá, hlboko rozpukaná. Ihlice sú na priereze polkruhovité, tuhé, ostré. Vyrastajú po dva. Kvitne v máji. Jednodomá rastlina, kvety sú rôznopohlavné. Šiška je kužeľovito vajcovitá, svetlohnedá, vo vnútri tmavohnedá. Dozrieva v jeseni druhého roka. Otvára sa na jar tretieho roku. Semeno podlhovasto vajcovité, rôzne sfarbené s lesklým blanitým krídlom.
Pôvodné rozšírenie: Severná pologuľa. Na Slovensku rastie od 200 do 1 490 m n. m. Výrazne svetlomilná drevina, nenáročná na pôdu. Hospodársky významná.
Čeľaď: Borovicovité (Pinaceae)