BORIEVKA OBYČAJNÁ

BORIEVKA OBYČAJNÁ

JUNIPERUS COMMUNIS L.

Opis: Ker alebo 8 -12 m vysoký strom. Koruna je veľmi premenlivá (úzka stĺpovitá, valcovitá, guľovitá, nízke kríky). Kôra je hnedá až sivohnedá, borka pomerne hladká sivohnedá. Ihlice sú úzko kopijovité, tuhé, pichľavé, vytrvávajú 4 roky. Dvojdomá, zriedkavo jednodomá rastlina. Kvitne v apríli až máji. Šišková bobuľa je guľovitá, obsahuje 1 až 3 semená. Dozrieva v jeseni 2. roka alebo na jar 3. roka.
Pôvodné rozšírenie: Rozsiahle územie mierneho pásma severnej pologule, od tundry až po stepi. Svetlomilná drevina, odolná voči extrémnym teplotám, nenáročná na živiny v pôde. Na Slovensku rastie od najnižších polôh do výšky 1 300 m n. m. Rozsiahlejšie porasty vytvára na plochách zničených pastvou.
Čeľaď: Cyprusovité (Cupressaceae)