DUB LETNÝ

DUB LETNÝ

lat. QUERCUS ROBUS L.

Opis: Strom vysoký 30 – 40 m s mohutnou široko rozložitou korunou. Kôra je červenohnedá, neskôr svetlosivá, borka tmavosivá až černastá. Listy v obryse obráteno vajcovité, perovito laločnaté. Kvitne v máji zároveň s rozvíjaním listov. Jednodomá rastlina, kvety rôznopohlavné. Plod je nažka – žaluď. Dozrieva v septembri až októbri.
Pôvodné rozšírenie: Takmer celá Európa okrem chladného severu. Svetlomilná drevina náročná na obsah živín v pôde a pôdnu vlhkosť. Tvorí kostru tvrdého lužného lesa. Na Slovensku rastie od najnižších polôh do 570 m n. m. Dlhoveká drevina, hospodársky a krajinársky významná.
Čeľaď: Bukovité (Fagaceae)