KOZA KAMERÚNSKA

Galéria

KOZA KAMERÚNSKA

lat. CAPRA HIRCUS

Zemepisné rozšírenie: stredná Afrika
Biotop: lúky, pastviny
Potrava: šťavnaté trávnaté rastliny
Rozmery: malý vzrast, hmotnosť 20 kg
Rozmnožovanie: obdobie párenia október až január, dĺžka gravidity 21 – 22 týždňov, počet mláďat 1 – 2 ( 3 – 5 ), dĺžka laktácie pol roka
Zaujímavosti: chová sa pre mlieko, ktoré je hodnotné a výživné
Rad: párnokopytníky
Čeľaď: turovité
Adopcia: 70 €

Chcem adoptovať