LAMA KROTKÁ

Lama Krotká
Galéria

LAMA KROTKÁ

lat. LAMA GLAMA

Zemepisné rozšírenie: južná Amerika
Biotop: step, polopustatiny i hory do 5 000 m n.m.
Potrava: trávnaté rastliny, machy
Rozmery: dĺžka tela 125 – 225 cm, dĺžka chvosta 15 – 25 cm, výška v kohútiku 70 – 130 cm, hmotnosť do 75 kg
Rozmnožovanie: dĺžka gravidity 11 mesiacov, samica rodí 1 mláďa, dĺžka laktácie 4 mesiace. Pohlavná zrelosť 1,5 – 3 roky
Zaujímavosti: veľmi dobre pláva, žije v neveľkých skupinách, stádo tvorí 1 samec a 4 – 10 samíc. Vie bežať rýchlosťou 50 – 55 km/h. Dožíva sa 15 – 30 rokov
Rad: párnokopytníky
Čeľaď: ťavovité
Adopcia: 230 €

Chcem adoptovať