RACKA HORTOBÁGYSKA

Racka Hortobágyska
Galéria

RACKA HORTOBÁGYSKA

lat. OVIS ORIENTALIS ARIES

Zemepisné rozšírenie: Maďarsko
Biotop: lúky, pastviny
Potrava: šťavnaté trávnaté rastliny
Rozmery: baran má výšku v kohútiku 72 cm, hmotnosť 55 – 75 kg, dĺžku rohov 50 – 60 cm; ovca má výšku v kohútiku 66 cm, hmotnosť 35 – 45 kg, dĺžku rohov 30 – 40 cm
Rozmnožovanie: gravidita trvá 150 dní, laktácia 300 dní
Zaujímavosti: existujú v dvoch formách: čierna a biela, dĺžka vlny môže dosahovať až 30 cm, prvá písomná zmienka pochádza zo 16. – 17. storočia
Rad: párnokopytníky
Čeľaď: turovité
Adopcia: 85 €

Chcem adoptovať