RAJA PÁVOOKÁ

Raja Pávooká

RAJA PÁVOOKÁ

lat. POTAMOTRYGON MOTORO

Zemepisné rozšírenie: Južná Amerika
Biotop: riečné systémy Orinoko, Amazonka a Paraná
Potrava: je to dravec, loví malé ryby, chobotnice, larvy hmyzu, krevety a bezstavovce
Rozmery: Hmotnosť dospelých jedincov dosahuje 5-15 kg. Diskovitý tvar tela môže mať priemer až 1 m.
Rozmnožovanie: Samec má nad chvostom dva výrastky, ktoré mu slúžia na uchopenie samice pri párení. Oplodnenie aj vývoj potomstva prebieha vnútorne v tele matky a tá následne porodí živé mláďatá. Preto sa im zvykne aj živorodé raje. Počet mláďat však nebýva veľký a vo voľnej prírode je to zväčša v rozpätí 5 až 8 mláďat. Naproti tomu v zajatí je počet potomstva ešte menší a to na úrovni jedného až troch mláďat. Gravidita je rôzne dlhá a záleží na teplote vody. V zajatí trvá od 60 do 90 dní, ale vo voľnej prírode je dĺžka gravidity podstatne dlhšia, čo je zrejme spôsobené dostatkom potravy v umelom chove.
Zaujímavosti: Raja pávooká je jedným z dvadsiatich druhov sladkovodných rají čeľade Potamotrygonidae, radu Rajiformes, triedy Chodrichthyes. Evolučne vznikla z morských predchodcov. V niektorých častiach Amazónie ich považujú pre ich jedovaté chvostové tŕne za nebezpečnejšie ako pirane alebo elektrické úhory. Domorodci v lokalitách ich prirodzeného výskytu považujú raju za viac nebezpečnú ako piraňu. Existujú spoľahlivé a zdokumentované prípady napadnutia a dokonca aj usmrtenia človeka. Ich jedový osteň sa nachádza na konci chvosta a samotný osteň je nepohyblivý. Raja pohybuje iba chvostom, ktorým sa snaží zasiahnuť útočníka. Jed je chemický kokteil, ktorý ma za úlohu vyvolať okamžitú bolestivú rekciu a následne nekrózu okolitého tkaniva. Osteň je veľmi tvrdý a je tvorený rovnakým tkanivom ako ľudský zub. Približne každých 6 mesiacov osteň odpadne a nahradí ho nový. Dožíva sa 20 rokov.

Chcem adoptovať