VÝR SKALNÝ

Výr Skalný
Galéria

VÝR SKALNÝ

lat. BUBO BUBO

Zemepisné rozšírenie: Európa, Ázia, sever Afriky
Biotop: skalnaté zalesnené oblasti
Potrava: malé až stredné cicavce, vtáky, obojživelníky
Rozmery: 66 – 71 cm, rozpätie krídel 170 cm
Rozmnožovanie: samica znáša 2 – 3 vajcia, na ktorých sedí 35 dní
Zaujímavosti: najväčšia Európska sova, nočný dravec, v tme sa riadi sluchom
Rad: sovy
Čeľaď: sovovité

Adopcia: 165 €

Chcem adoptovať