Medzinárodný deň sprievodcov v pavilóne Aquaterra

V rámci akcie “Medzinárodný deň sprievodcov v cestovnom ruchu” sme si pre vás počas víkendu 25. a 26. 2. 2023 pripravili zvýhodnené vstupné do pavilónu Aquaterra a to 0,50 € na osobu a o 14.00 hod. prednášku, resp. prezentáciu o našej ZOO spojenú s tvorivou dielňou. V prípade záujmu je možnosť aj komentovanej prehliadky pavilónu Aquaterra. Viac informácii na našej infolinke 0908 500 318.