Mladý zoológ

plagát

POZOR!!!

Už v tento štvrtok 11.6.2020 sa bude konať krúžok o 14.00 hod.

Poprosíme rodičov, aby nahlásili účasť detí na krúžku (0907 967 273).

Téma krúžku bude: Naša ZOO.

Stretnutie v Zooškole, celý krúžok budeme v ZOO (komentovaná prehliadka ZOO).

Pozývame aj detí, ktoré doteraz neboli na krúžku “Mladý zoológ”.

Noví členovia krúžku (jednorázová účasť) = 1,50 €/dieťa.