Návštevnosť v roku 2022

V roku 2022 navštívilo ZOO Spišská Nová Ves 133 720 návštevníkov, čo je druhá najúspešnejšia sezóna
v jej 34 ročnej histórií. Vyššia návštevnosť bola iba v roku 2021 a to o 4 000 návštevníkov.
Ak porovnáme návštevnosť s rekordným rokom (2021) po mesiacoch, tak mesiace apríl, máj, jún,
september a október boli návštevnícky úspešnejšie, avšak v letných mesiacoch júl a august sme
zaznamenali pokles, čo v konečnom dôsledku spôsobilo celkovo nižšiu návštevnosť. Pokles v letných
mesiacoch spôsobilo nadmerne teplé počasie.
Ku koncu roka 2022 chováme v našej Zoo celkom 127 druhov zvierat v počte 570 jedincov.
Ďakujeme vám za priazeň a tešíme sa na vašu návštevu v roku 2023.
Plánované otvorenie je 1.4.2023 a najmä najmenší návštevníci sa môžu tešiť na viacero noviniek. Veľkou
novinkou bude aj nové stravovacie zariadenie.