Program pre materské školy 2023/2024

Mačkovité šelmy – deti sa zoznámia s mačkovitými šelmami. Porozprávame sa o veľkých a malých mačkovitých šelmách. Vyrobíme si leva z papiera.


Primáty– program obsahuje prezentáciu o opiciach žijúcich v našej ZOO. Deti sa naučia nové informácie o primátoch. Vyrobíme si opicu kolážou.


Vtáky– deťom pripravíme prezentáciu o vtákoch. Detí budú rozpoznávať zvuky zvierat. Vyrobíme si lastovičku z papiera.


Kolobeh vody – deti sa naučia aká dôležitá je voda pre náš život. Pustíme si rozprávku kolobeh vody. Vyrobíme si náš dažďový kolotoč.


Triedenie odpadu– program obsahuje základné informácie o triedení odpad. Detičky naučíme nové veci o odpade, čo všetko sa dá vyrobiť z odpadu. Samé deti si roztriedia odpad do príslušných vriec.