Program pre základné školy 2023/2024

Ochrana prírody a recyklónia – žiaci sa naučia nové informácie o ochrane prírody. Čo všetko musíme recyklovať bude súčasťou prezentácie.


Zvieratká žijúce v našej ZOO– porozprávame sa o kopytníkoch, primátoch, šelmách v našej ZOO. Vyrobíme si zvieratá z našej ZOO.


Morské živočíchy – program bude obsahovať prezentáciu o morských zvieratkách. Čo všetko pláva pod hladinou mora. Vyrobíme si akvárium z papiera.


Mačkovité šelmy– touto témou chceme deti naučiť delenie mačkovitých šeliem. Zaujímavosti z ríše mačkovitých šeliem budú uvedené v prezentácií. Vyrobíme si mačkovitú šelmu.


Primáty žijúce v našej ZOO – prezentácia o primátoch. Základné charakteristiky primátov, nové zaujímavé informácie o primátoch budú uvedené v prezentácií.


Les a lesné spoločenstvo – tento program je zameraný na les, význam lesa a lesných obyvateľov. Vyrobíme si aj vlastný les a lesné spoločenstvo.