Silent forest

Dňa 12. mája 2018 sa naša ZOO spolu s ostatnými členskými ZOO UCSZOO aktívne zapojila do kampane “Silent forest” (“Stíchnutý les”) aktivitou pre návštevníkov ZOO. Títo museli riešiť úlohy na piatich stanovištiach (pexeso,puzzle,hra kukučka,pozorovanie vtákov ďalekohľadom,určovanie zvukov vtákov,…). Na záver si všetci pozerli promo video ku kampani a dostali odmeny.

silent forest
silent forest
silent forest
silent forest