STOP palmovému oleju!

plagát

Na prvý pohľad sa tematika pestovania palmy olejovej a konzumácia palmového oleja nás Slovákov netýka. Ak vám totiž ktokoľvek začne hovoriť o tom, že konzumáciou palmového oleja podporujete likvidáciu dažďových pralesov, najbližší prales si predstavíte tak ďaleko, že si jednoducho poviete, že sa vás to vôbec netýka. Opak je však pravda. Už malé deti vedia, že likvidáciou vzácnych dažďových pralesov v Indonézii či Južnej Amerike sa naša planéta pomaly, ale iste pripravuje o to najvzácnejšie, čo máme a k životu nevyhnutne potrebujeme, o kyslík. Už menej vedia, že je to práve pestovaním palmy, z ktorej sa vyrába olej prítomný v nekonečnom rade potravín či kozmetických prípravkov.

Nekupujte výrobky s obsahom palmového oleja! Možno sa takáto či podobné výzvy dostali aj k vám. V Indonézii už takmer vymizli dažďové pralesy a ich vypaľovanie prináša smrť tamojším zvieratám, najmä orangutanom.

Zoo Spišská Nová Ves sa zapojila do tejto osvetovej akcie spoločne s ostatnými členskými Zoo UCSZOO v rovnaký deň 17. 8. 2019. Návštevníci si mohli pozrieť video ku danej problematike a hravou formou sa dozvedeli viac o škodách, ktoré spôsobuje výsadba palmových plantáži. Akcia sa konala pri príležitosti svetového dňa orangutanov. Návštevníci mohli vidieť výrobky, ktoré obsahujú palmový olej a ktoré nie.

akcia stop palmovému oleju
akcia stop palmovému oleju