Výtvarná súťaž

V apríli zoologická záhrada vyhlásila výtvarnú súťaž na tému: “30. výročie založenia Zoo”. Súťažilo sa v kategórií 1. a 2. stupeň základných škôl a jednotlivci. Do súťaže sa zapojilo 12 ZŠ, 1 MŠ a jednotlivci, celkom v počte 206 výkresov. Všetky práce boli krásne. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 12.5.2019 počas osláv k 30. výročiu Zoo. Celkom bolo ocenených 42 výhercov. Najkrajšie práce zdobia areál Zoo.

súťaž
súťaž
súťaž