Zachráňme ľudoopov

Deti z materských a základných škôl sa zapojili do kampane za záchranu ľudoopov vyhlásenú pre rok 2011 Európskou asociáciou zoologických záhrad a akvárií tým, že odovzdali výkres s témou „Zachráňme ľudoopov“. Do súťaže sa zapojili 2 základné školy (13 detí) a 7 materských škôl (21 detí) s krásnymi prácami. Dňa 4.10.2011 bolo v ZOO pri príležitosti Svetového dňa zvierat vyhodnotenie týchto prác. Pomôcť vyhodnotiť práce detí nám prišli samotné deti zo základnej a materskej školy na Lipovej ulici. Prvé tri práce, ktoré mali najviac hlasov, získali plyšovú opicu, voľnú vstupenku do ZOO a pozvánku do Cukrárne Pohoda pri ZOO.

Vyhlasovali sme dve kategórie prác:
a) Za materské školy získali prvé tri miesta tieto deti:
1. miesto deti z MŠ I. Krasku
2. miesto deti z MŠ I. Krasku
3. miesto Tomáš Fuker z MŠ Šoltésová ul.

b) Za základné školy získali prvé tri miesta tieto deti:
1. miesto Barč Tomáš a Bušovský Sebastián zo ZŠ Lipová (4.A)
2. miesto Kráľová Radka a Lorecjanová Veronika zo ZŠ Lipová (4.A)
3. miesto Dreveňáková Sofia zo ZŠ Nad medzou (7.A)

zachráňme ľudoopov
zachráňme ľudoopov