ZOO krúžok 2015

ZOO krúžok v roku 2015 sme začali v zimnom období 2. januára. Cez jarné prázdniny 27. februára bol jarný ZOO krúžok. V lete sme sa zišli s deťmi 4-krát.

zoo krúžok
zoo krúžok
zoo krúžok
zoo krúžok
zoo krúžok
zoo krúžok
zoo krúžok
zoo krúžok
zoo krúžok
zoo krúžok
zoo krúžok
zoo krúžok

Bližšie informácie o ZOO krúžku Vám poskytneme na zoosnv@zoosnv.sk alebo na tel. čísle 0907102720.