Zvieratká žijúce na Slovensku

ZOO vyhlásila výtvarnú súťaž na tému „Zvieratká žijúce na Slovensku“. Súťaž bola určená pre širokú verejnosť a oslovili sme aj žiakov našich základných škôl. Zo všetkých prác sme vybrali 14 prác, ktoré budú deti maľovať na plot ZOO v rámci akcie „Naše Mesto“ 9. 6. 2017. Ide o tieto deti:

1. Bianca Čaplová a Dalibor Choma (2. kat., Zš Lipová) – vyhrali 1. miesto v 2. kategórii
2. Kristína Szuperáková (2. kat., ZŠ Komenského)
3. Liliana Slivková (2. kat., ZŠ Hutnícka)
4. Patrícia Rusnáková (2. kat., ZŠ Komenského)
5. Petra Ivančáková (2. kat., Zš Hutnícka)
6. Šimon Repaský (2. kat., ZŠ sv. Cyrila a Metoda)
7. Daniela Hajdučková (1. kat., ZŠ sv. Cyrila a Metoda) – vyhrala 1. miesto v 1. Kategórii
8. Dominika Fabiánová (1. kat., ZŠ Komenského)
10. Emka Slebodníková (1. kat., ZŠ Ing. O. Kožucha)
11. Katarína Nováčková (1. kat., ZŠ Nad Medzou)
12. Kornélia Stroková (1. kat., ZŠ Lipová)
13. Lenka Macejová (1. kat., ZŠ Z. Nejedlého)
14. Paula Drabiščáková (1. kat., ZŠ Hutnícka)
15. Paula Šoltýsová (1. kat., ZŠ Komenského, Smižany)