Cena mesta

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe a zveľaďovaní mesta, reprezentáciu mesta, ako aj podnietiť aktivitu obyvateľov tohto mesta, každoročne udeľuje Cenu mesta osobám a kolektívom za:

a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti;
b) činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí;
c) záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

V apríli 2019 bolo po prvýkrát udelené toto významné ocenenie kolektívu pracovníkov Zoologickej záhrady Spišskej Novej Vsi za výrazný prínos v oblasti cestovného ruchu.

Pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať všetkým návštevníkom, adoptívnym rodičom, sponzorom a v neposlednej rade všetkým zamestnancom Zoo, bez ktorých by sme toto pre nás vzácne ocenenie našej práce nezískali.

cena mesta
cena mesta
cena mesta