Návštevnosť v roku 2019

ZOO Spišská Nová Ves v roku 2019 oslávila 30. výročie a zaznamenali sme rekordnú návštevnosť. V roku 2019 si cestu do ZOO našlo spolu 121 091 návštevníkov. Dospelých bolo 53 703, detí 57 950, zľavnené vstupenky (ZŤP, dôchodcovia, študenti) 8 910 a ZŤP detí 528.

ĎAKUJEME a tešíme sa na vašu návštevu aj v roku 2020.