Návštevnosť v roku 2020

Návštevnosť v roku 2020 bolá dobrá aj napriek pandémii a oneskoreného otvorenia Zoo a skoršieho zatvorenie Zoo. Zoologickú záhradu sme otvorili 6.5.2020 (plánované otvorenie bolo 1.4.2020) a brány Zoo sa zatvorili 23.10.2020 (otvorená mala byť do 31.10.2020).

Mesiac máj bol z pohľadu návštevnosti priemerný, v júni sme už však zaznamenali veľké straty, ktoré súviseli s pandémiou. Absentovali nám školské výlety, ktoré boli zrušené. Potešili nás však mesiace júl, august a september, ktoré boli v histórii Zoo rekordné.

V roku 2020 si cestu do ZOO našlo spolu 116 010 návštevníkov, čo je o 5 081 menej ako v roku 2019. Dospelých bolo 55 095, detí 52 244, zľavnené vstupenky (ZŤP, dôchodcovia, študenti) 8 301 a ZŤP detí 370. ĎAKUJEME a tešíme sa na vašu návštevu aj v roku 2021, kedy pre Vás chystáme viacero noviniek.

Ku koncu roka 2020 chováme v našej Zoo celkom 127 druhov zvierat v počte 579 jedincov.