Návštevnosť v roku 2021 rekordná

Návštevnosť v roku 2021 bola v 32 ročnej histórii Zoo rekordná aj napriek pandémii a oneskoreného otvorenia Zoo. Zoologickú záhradu sme otvorili 20.4.2021 (plánované otvorenie bolo 1.4.2021).

Každý mesiac v roku 2021 bol z pohľadu návštevnosti lešpí ako tomu bolo v roku 2020. V mesiaci jún nám absentovali školské výlety, ktoré boli zrušené.

V roku 2021 si cestu do ZOO našlo spolu 137 720 návštevníkov, čo je o 21 710 viac ako v roku 2020. Dospelých bolo 64 402, detí 62 120, zľavnené vstupenky (ZŤP, dôchodcovia, študenti) 10 645 a ZŤP detí 553. ĎAKUJEME a tešíme sa na vašu návštevu aj v roku 2022, kedy pre Vás chystáme viacero noviniek. Plánované otvorenie je 1.4.2022.

Ku koncu roka 2021 chováme v našej Zoo celkom 137 druhov zvierat v počte 572 jedincov.