Nová kniha o ZOO

Dňa 13.5.2019 zoologická záhrada za účasti najvyšších predstaviteľov mesta, zástupcov zoologických záhrad, riaditeľov rôznych významných inštitúcií pokrstila svoju prvú publikáciu s názvom “Prechádzka tridsať ročnou históriou ZOO Spišská Nová Ves”. Autormi sú riaditeľka Zoo Ing. Jana Dzuriková a spisovateľ Ján Petrík. Na začiatku slávnosti všetkých prítomných pozdravil zástupca primátora mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný, PhD., prezident UCSZOO Mgr. Erich Kočner a riaditeľka ZOO Bratislava Ing. Miloslava Šavelová. Celú slávnosť sprevádzala hudobná skupina Spiš Jazz Band. Knihu pokrstili symbolicky senom zástupca primátora spolu s Jánom Petríkom. Knihu je možné zakúpiť v ZOOshope.

krstenie knihy
krstenie knihy
krstenie knihy
krstenie knihy
krstenie knihy
krstenie knihy