Nový druh plaza v pavilóne Aquaterra

Pozývame vás do Pavilónu Aquaterra, kde si okrem rôznych druhov sladkovodných a morských rýb, plazov, surikát, opičiek, bezstavovcov môžete pozrieť aj nový chovaný druh plaza a to Varan Molucký, ktorý k nám prišiel zo ZOO Praha. Otvorené každý deň okrem pondelka od 9.00 do 16.00 hod..

varan