Nový most spojí oba brehy jazera

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves postaví v čase od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2016 most cez jazero v ZOO, ktorí spojí oba brehy jazera a časť ZOO s pavilónom Aquaterra. Realizácia tohto projektu umožní to, že od budúceho roku bude pavilón Aquaterra súčasťou ZOO ako jeden celok. Na polovici ostrova bude vytvorený Ostrov lemurov a druhá časť bude slúžiť vodnému vtáctvu na hniezdenie. Návštevníci budú mať možnosť ostrovom prechádzať a pozorovať zvieratá z bezprostrednej blízkosti. Realizácia projektu bude financovaná z troch zdrojov: z finančného príspevku Krajskej organizácie cestovného ruchu v Košiciach, z prostriedkov Mesta Spišská Nová Ves a z vlastných zdrojov ZOO Spišská Nová Ves.