Nový výbeh pre medvede

Dňa 1. 5. 2016 sme slávnostne otvorili nový výbeh pre medvede. Návštevnosť v tento deň bola veľmi vysoká. Bránami ZOO prešlo 4 400 ľudí. Rekordný bol aj počet 488 inštruktáži zubných lekárov v rámci akcie „Za zdravý a krásny úsmev“. Celý program išiel podľa plánu, aj krásne počasie bolo.

akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede
akcia výbeh pre medvede