Plánované akcie na rok 2018

Akcie roku 2018

5. 1. Zimný ZOO krúžok

2. 3. Jarný ZOO krúžok

1. 5. Zábavný program

12. 5. Deň pre spevavé vtáky (prezentácia kampane EAZA “Silent forest”)

1. 6. Deň detí pre školské zariadenia

2. 6. Deň detí s VB

Letný ZOO krúžok (6. 7., 13. 7., 20. 7., 10. 8., 17. 8., 24. 8.)

18. 8. Deň bez palmového oleja

8. 9. Deň pre ZOO

6. 10. Deň zvierat

20. 10. Strašidelná noc v ZOO