Pomoc ZOO

Chov vzácnych a chránených zvierat je finančne veľmi nákladný. Pokúste sa vylepšiť finančnú situáciu našej ZOO v tejto neľahkej situácií, keď je ZOO zatvorená a nemá žiadne vlastné príjmy a adoptujte si zvieratko z nášho zoznamu (zvieratká k adopcii). Adopciou, čiže úhradou ročných nákladov na ich chov, im významne pomôžete v tomto mimoriadne ťažkom období.

V prípade záujmu o adopciu kontaktujte: zoosnv@zoosnv.sk

Zašleme Vám darovaciu zmluvu a po úhrade finančnej čiastky získate:

  • adopčnú listinu
  • voľnú rodinnú vstupenku do ZOO
  • oznam o vašej adopcii bude zverejnený formou adopčnej tabuľky pri vybranom druhu zvieraťa v ZOO, na tabuli sponzorov pri hlavnom vchode a na našej webovej stránke.

Za Vašu podporu Vám vopred ĎAKUJEME.