Strašidelná noc v ZOO

Od štvrtej hodiny poobede sa naplnila ZOO rôznymi strašidlami a mátohami. Na úvod „Strašidelnej noci“ herci divadla Clipperton z Banskej Bystrici pobavili našich návštevníkov hrou Polepetko. Po nich vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy zo Spišskej Novej Vsi tancom „Monstrá“. Dračia stopa pripravila pre deti štyri stanovištia, kde prekonávali rôzne prekážky a za odmenu dostali zvieratko vytvorené z balónu. Veľká mátoha rozdávala sladkosti. Ľudia si doniesli so sebou do ZOO tekvice, ktoré vydlabávali. Na záver sa strašidlá a mátohy prešli s lampiónmi po ZOO. Bolo strašidelne veselo.

strašidelná noc
strašidelná noc
strašidelná noc
strašidelná noc
strašidelná noc
strašidelná noc
strašidelná noc
strašidelná noc
strašidelná noc