Strašidelná noc v ZOO

Počas “Strašidelnej noci” bolo v Zoo takmer 1300 návštevštevníkov, z toho viac ako polovica v strašidelných kostýmoch. Program bol pestrý. Celkovo návštevníci vydlabali 48 tekvíc. Deti sa potešili bábkovým divadlom “Cesta za dúhou” divadla Hoki Poki a prešli súťažnými stanovišťami a na konci súťažnej cesty získali odmeny. Po vylosovaní tomboly nasledoval lampiónový sprievod po nočnej Zoo.

strašidelná noc
strašidelná noc
strašidelná noc
strašidelná noc
strašidelná noc
strašidelná noc plagát