Výtvárná súťaž 2024

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves vyhlasuje
výtvarnú súťaž pre všetky deti na tému:

„Oslava narodenín zvieratiek v ZOO“

Téma a technika zhotovenia výkresu:

Deti zhotovia súťažný výkres ľubovoľnou technikou na tému ako si
predstavujú oslavu narodenín zvieratiek v ZOO.


Výkres veľkosti – A4
Meno a priezvisko dieťaťa – na prednej strane diela
Kontakt na rodiča – na zadnej strane diela
Tešíme sa na každé dielo súťažiaceho.


Začíname súťažiť v júni 2024, diela detí môžete priniesť do
Zooškoly alebo do pokladne Zoo najneskôr do 31. Augusta 2024.

Výhercovia budú odmenení krásnymi cenami.